کمترین: 
106
بیشترین: 
109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
4/21 19:00
قیمت افغانی امروز 21 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 تیر 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:20","price":106},{"date":"1397/04/21 11:40","price":107},{"date":"1397/04/21 12:30","price":106},{"date":"1397/04/21 13:30","price":107},{"date":"1397/04/21 13:50","price":108},{"date":"1397/04/21 14:10","price":109},{"date":"1397/04/21 14:30","price":108},{"date":"1397/04/21 15:30","price":107},{"date":"1397/04/21 15:50","price":106},{"date":"1397/04/21 16:00","price":107},{"date":"1397/04/21 16:40","price":106},{"date":"1397/04/21 17:10","price":107},{"date":"1397/04/21 18:50","price":108},{"date":"1397/04/21 19:00","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398