کمترین: 
686
بیشترین: 
703
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694
زمان: 
4/21 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 21 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 تیر 1397 , 694 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 11:00","price":694},{"date":"1397/04/21 11:10","price":693},{"date":"1397/04/21 11:20","price":689},{"date":"1397/04/21 11:50","price":690},{"date":"1397/04/21 12:20","price":692},{"date":"1397/04/21 12:30","price":687},{"date":"1397/04/21 12:40","price":688},{"date":"1397/04/21 13:10","price":686},{"date":"1397/04/21 13:20","price":689},{"date":"1397/04/21 13:40","price":696},{"date":"1397/04/21 13:50","price":701},{"date":"1397/04/21 14:00","price":698},{"date":"1397/04/21 14:10","price":703},{"date":"1397/04/21 14:30","price":701},{"date":"1397/04/21 15:00","price":700},{"date":"1397/04/21 15:10","price":698},{"date":"1397/04/21 15:30","price":694},{"date":"1397/04/21 15:40","price":689},{"date":"1397/04/21 15:50","price":687},{"date":"1397/04/21 16:00","price":690},{"date":"1397/04/21 16:20","price":691},{"date":"1397/04/21 16:40","price":689},{"date":"1397/04/21 16:50","price":688},{"date":"1397/04/21 17:10","price":689},{"date":"1397/04/21 17:20","price":690},{"date":"1397/04/21 17:30","price":692},{"date":"1397/04/21 17:40","price":690},{"date":"1397/04/21 17:50","price":691},{"date":"1397/04/21 18:00","price":694},{"date":"1397/04/21 18:30","price":695},{"date":"1397/04/21 18:50","price":698},{"date":"1397/04/21 19:00","price":694},{"date":"1397/04/21 19:10","price":695},{"date":"1397/04/21 19:20","price":694},{"date":"1397/04/21 19:30","price":693},{"date":"1397/04/21 19:50","price":694},{"date":"1397/04/21 20:10","price":695},{"date":"1397/04/21 20:30","price":694},{"date":"1397/04/21 20:40","price":695},{"date":"1397/04/21 21:00","price":696},{"date":"1397/04/21 21:20","price":694}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398