کمترین: 
124
بیشترین: 
127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125
زمان: 
4/21 21:10
قیمت روبل روسیه امروز 21 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 10:20","price":124},{"date":"1397/04/21 12:20","price":125},{"date":"1397/04/21 12:30","price":124},{"date":"1397/04/21 13:30","price":125},{"date":"1397/04/21 13:50","price":126},{"date":"1397/04/21 14:10","price":127},{"date":"1397/04/21 14:30","price":126},{"date":"1397/04/21 15:30","price":125},{"date":"1397/04/21 15:40","price":124},{"date":"1397/04/21 15:50","price":125},{"date":"1397/04/21 16:00","price":124},{"date":"1397/04/21 16:10","price":125},{"date":"1397/04/21 16:30","price":124},{"date":"1397/04/21 17:00","price":125},{"date":"1397/04/21 17:10","price":124},{"date":"1397/04/21 17:20","price":125},{"date":"1397/04/21 18:30","price":126},{"date":"1397/04/21 18:40","price":125},{"date":"1397/04/21 18:50","price":126},{"date":"1397/04/21 19:00","price":125},{"date":"1397/04/21 20:50","price":126},{"date":"1397/04/21 21:10","price":125}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398