کمترین: 
62
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63
زمان: 
4/21 17:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 21 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 تیر 1397 , 63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 10:20","price":63},{"date":"1397/04/21 11:20","price":62},{"date":"1397/04/21 12:10","price":63},{"date":"1397/04/21 12:30","price":62},{"date":"1397/04/21 14:00","price":63},{"date":"1397/04/21 14:10","price":64},{"date":"1397/04/21 14:30","price":63},{"date":"1397/04/21 15:40","price":62},{"date":"1397/04/21 16:30","price":63},{"date":"1397/04/21 16:40","price":62},{"date":"1397/04/21 17:30","price":63},{"date":"1397/04/21 17:40","price":62},{"date":"1397/04/21 17:50","price":63}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398