کمترین: 
2539.2
بیشترین: 
2539.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2539.2
زمان: 
4/21 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 21 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 تیر 1397 , 2539.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":2539.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398