کمترین: 
12971.1
بیشترین: 
12971.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12971.1
زمان: 
4/21 09:20
قیمت بات تایلند امروز 21 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 تیر 1397 , 12971.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":12971.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398