کمترین: 
3167.9
بیشترین: 
3167.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3167.9
زمان: 
4/21 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 تیر 1397 , 3167.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":3167.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399