کمترین: 
362.8
بیشترین: 
362.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
362.8
زمان: 
4/21 09:20
قیمت دینار عراق امروز 21 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 تیر 1397 , 362.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":362.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398