کمترین: 
11232.9
بیشترین: 
11232.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11232.9
زمان: 
4/21 09:20
قیمت ریال عمان امروز 21 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 تیر 1397 , 11232.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":11232.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398