کمترین: 
1186.6
بیشترین: 
1186.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1186.6
زمان: 
4/21 09:20
قیمت ریال قطر امروز 21 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 تیر 1397 , 1186.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":1186.6}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398