کمترین: 
1151.8
بیشترین: 
1151.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1151.8
زمان: 
4/21 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 21 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 تیر 1397 , 1151.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":1151.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398