کمترین: 
14259.1
بیشترین: 
14259.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14259.1
زمان: 
4/21 09:20
قیمت دینار کویت امروز 21 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 تیر 1397 , 14259.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":14259.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398