کمترین: 
532.8
بیشترین: 
532.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
532.8
زمان: 
4/21 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 21 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 تیر 1397 , 532.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":532.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398