کمترین: 
676.5
بیشترین: 
676.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
676.5
زمان: 
4/21 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 21 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 تیر 1397 , 676.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":676.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398