کمترین: 
489.9
بیشترین: 
489.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489.9
زمان: 
4/21 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 21 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 تیر 1397 , 489.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":489.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398