کمترین: 
59.5
بیشترین: 
59.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.5
زمان: 
4/21 09:20
قیمت افغانی امروز 21 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 21 تیر 1397 , 59.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":59.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398