کمترین: 
4337.2
بیشترین: 
4337.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4337.2
زمان: 
4/21 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 21 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 تیر 1397 , 4337.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":4337.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398