کمترین: 
3846.6
بیشترین: 
3846.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3846.6
زمان: 
4/21 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 21 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 تیر 1397 , 3846.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":3846.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398