کمترین: 
881.3
بیشترین: 
881.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
881.3
زمان: 
4/21 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 21 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 881.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":881.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398