کمترین: 
5699.9
بیشترین: 
5699.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5699.9
زمان: 
4/21 09:20
قیمت پوند امروز 21 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 21 تیر 1397 , 5699.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":5699.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398