کمترین: 
5042.3
بیشترین: 
5042.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5042.3
زمان: 
4/21 09:20
قیمت یورو امروز 21 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 21 تیر 1397 , 5042.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":5042.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398