کمترین: 
4319
بیشترین: 
4319
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4319
زمان: 
4/21 09:20
قیمت دلار امروز 21 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 21 تیر 1397 , 4319 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":4319}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398