کمترین: 
431.1
بیشترین: 
446.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
436
زمان: 
4/21 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 21 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 21 تیر 1397 , 436 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 01:00","price":439.4},{"date":"1397/04/21 02:00","price":441.79},{"date":"1397/04/21 04:00","price":441.89},{"date":"1397/04/21 04:30","price":446.84},{"date":"1397/04/21 07:00","price":446.6},{"date":"1397/04/21 07:30","price":442.76},{"date":"1397/04/21 10:00","price":443.63},{"date":"1397/04/21 10:30","price":440.18},{"date":"1397/04/21 13:00","price":434},{"date":"1397/04/21 16:00","price":433.96},{"date":"1397/04/21 16:30","price":433.32},{"date":"1397/04/21 19:00","price":434.18},{"date":"1397/04/21 19:30","price":432.51},{"date":"1397/04/21 20:30","price":431.1},{"date":"1397/04/21 22:00","price":436}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399