کمترین: 
6165.2
بیشترین: 
6366.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6180.1
زمان: 
4/21 22:30
قیمت بیت کوین امروز 21 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 21 تیر 1397 , 6180.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 01:00","price":6342.3},{"date":"1397/04/21 01:30","price":6366.2},{"date":"1397/04/21 02:30","price":6362.3},{"date":"1397/04/21 04:00","price":6361.7},{"date":"1397/04/21 07:00","price":6350.9},{"date":"1397/04/21 07:30","price":6327.4},{"date":"1397/04/21 10:00","price":6327.9},{"date":"1397/04/21 10:30","price":6325.1},{"date":"1397/04/21 13:00","price":6186.3},{"date":"1397/04/21 16:00","price":6180},{"date":"1397/04/21 17:00","price":6190.9},{"date":"1397/04/21 19:00","price":6180},{"date":"1397/04/21 20:00","price":6169.6},{"date":"1397/04/21 20:30","price":6165.2},{"date":"1397/04/21 22:00","price":6186.2},{"date":"1397/04/21 22:30","price":6180.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398