کمترین: 
1242.11
بیشترین: 
1245.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1244.38
زمان: 
4/21 16:00
قیمت اونس طلا امروز 21 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 21 تیر 1397 , 1244.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 01:00","price":1242.11},{"date":"1397/04/21 04:00","price":1242.56},{"date":"1397/04/21 07:00","price":1242.53},{"date":"1397/04/21 07:30","price":1243.47},{"date":"1397/04/21 08:00","price":1243.59},{"date":"1397/04/21 10:00","price":1244.03},{"date":"1397/04/21 10:30","price":1244.29},{"date":"1397/04/21 13:00","price":1245.32},{"date":"1397/04/21 16:00","price":1244.38}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398