کمترین: 
7640
بیشترین: 
7640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7640
زمان: 
4/20 17:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 20 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 7640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 17:10","price":7640}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398