کمترین: 
1318000
بیشترین: 
1323000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1318000
زمان: 
4/20 16:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 20 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 1318000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 13:54","price":1323000},{"date":"1397/04/20 16:00","price":1318000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398