کمترین: 
680000
بیشترین: 
685000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680000
زمان: 
4/20 16:00
قیمت ربع سکه امروز 20 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 680000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 13:54","price":685000},{"date":"1397/04/20 16:00","price":680000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399