کمترین: 
1315000
بیشترین: 
1320000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315000
زمان: 
4/20 16:00
قیمت نیم سکه امروز 20 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 1315000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 13:54","price":1320000},{"date":"1397/04/20 16:00","price":1315000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398