کمترین: 
2560000
بیشترین: 
2570000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2560000
زمان: 
4/20 15:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 20 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 2560000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 13:54","price":2570000},{"date":"1397/04/20 15:24","price":2565000},{"date":"1397/04/20 15:36","price":2560000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398