کمترین: 
6.2
بیشترین: 
6.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.4
زمان: 
4/20 21:10
قیمت دینار عراق امروز 20 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 تیر 1397 , 6.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 11:10","price":6.3},{"date":"1397/04/20 11:50","price":6.4},{"date":"1397/04/20 12:00","price":6.3},{"date":"1397/04/20 13:40","price":6.4},{"date":"1397/04/20 13:50","price":6.3},{"date":"1397/04/20 15:10","price":6.4},{"date":"1397/04/20 15:40","price":6.3},{"date":"1397/04/20 17:10","price":6.2},{"date":"1397/04/20 17:30","price":6.3},{"date":"1397/04/20 18:20","price":6.2},{"date":"1397/04/20 18:30","price":6.3},{"date":"1397/04/20 18:40","price":6.2},{"date":"1397/04/20 18:50","price":6.3},{"date":"1397/04/20 21:10","price":6.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398