کمترین: 
110
بیشترین: 
113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112
زمان: 
4/20 20:30
قیمت روپیه هند امروز 20 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 20 تیر 1397 , 112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 11:00","price":112},{"date":"1397/04/20 11:40","price":111},{"date":"1397/04/20 11:50","price":113},{"date":"1397/04/20 12:00","price":112},{"date":"1397/04/20 12:10","price":111},{"date":"1397/04/20 12:20","price":112},{"date":"1397/04/20 12:30","price":111},{"date":"1397/04/20 12:50","price":112},{"date":"1397/04/20 13:00","price":111},{"date":"1397/04/20 13:10","price":112},{"date":"1397/04/20 13:50","price":111},{"date":"1397/04/20 14:20","price":112},{"date":"1397/04/20 16:00","price":111},{"date":"1397/04/20 16:30","price":112},{"date":"1397/04/20 16:50","price":111},{"date":"1397/04/20 17:10","price":110},{"date":"1397/04/20 18:30","price":111},{"date":"1397/04/20 18:40","price":110},{"date":"1397/04/20 18:50","price":112},{"date":"1397/04/20 20:20","price":111},{"date":"1397/04/20 20:30","price":112}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398