کمترین: 
14
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/20 21:10
قیمت لیر سوریه امروز 20 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 11:00","price":14},{"date":"1397/04/20 11:50","price":15},{"date":"1397/04/20 12:10","price":14},{"date":"1397/04/20 13:20","price":15},{"date":"1397/04/20 13:50","price":14},{"date":"1397/04/20 15:00","price":15},{"date":"1397/04/20 15:40","price":14},{"date":"1397/04/20 20:30","price":15},{"date":"1397/04/20 20:40","price":14},{"date":"1397/04/20 21:10","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398