کمترین: 
14
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/20 20:30
قیمت درام ارمنستان امروز 20 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":15},{"date":"1397/04/20 17:10","price":14},{"date":"1397/04/20 17:30","price":15},{"date":"1397/04/20 18:20","price":14},{"date":"1397/04/20 18:30","price":15},{"date":"1397/04/20 20:30","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398