کمترین: 
122
بیشترین: 
126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125
زمان: 
4/20 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 20 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":126},{"date":"1397/04/20 10:50","price":125},{"date":"1397/04/20 11:40","price":124},{"date":"1397/04/20 11:50","price":125},{"date":"1397/04/20 12:00","price":124},{"date":"1397/04/20 12:10","price":123},{"date":"1397/04/20 12:20","price":124},{"date":"1397/04/20 12:30","price":123},{"date":"1397/04/20 12:50","price":124},{"date":"1397/04/20 13:20","price":125},{"date":"1397/04/20 13:40","price":124},{"date":"1397/04/20 13:50","price":123},{"date":"1397/04/20 14:30","price":124},{"date":"1397/04/20 16:00","price":123},{"date":"1397/04/20 16:30","price":124},{"date":"1397/04/20 16:40","price":123},{"date":"1397/04/20 16:50","price":124},{"date":"1397/04/20 17:10","price":122},{"date":"1397/04/20 17:30","price":123},{"date":"1397/04/20 18:50","price":124},{"date":"1397/04/20 20:20","price":123},{"date":"1397/04/20 20:30","price":124},{"date":"1397/04/20 21:20","price":125}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398