کمترین: 
109505
بیشترین: 
110599
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109505.0
زمان: 
4/20 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 20 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 20 تیر 1397 , 109505.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:50","price":110599.0},{"date":"1397/04/20 12:50","price":109505.0}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398