کمترین: 
2533.1
بیشترین: 
2533.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2533.1
زمان: 
4/20 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 20 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 تیر 1397 , 2533.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":2533.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398