کمترین: 
69.6
بیشترین: 
69.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.6
زمان: 
4/20 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 20 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 69.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":69.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398