کمترین: 
12965.1
بیشترین: 
12965.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12965.1
زمان: 
4/20 09:20
قیمت بات تایلند امروز 20 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 تیر 1397 , 12965.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":12965.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398