کمترین: 
1069.5
بیشترین: 
1069.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1069.5
زمان: 
4/20 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 1069.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":1069.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398