کمترین: 
3169.1
بیشترین: 
3169.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3169.1
زمان: 
4/20 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 20 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 20 تیر 1397 , 3169.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":3169.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398