کمترین: 
11462.8
بیشترین: 
11462.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11462.8
زمان: 
4/20 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 20 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 تیر 1397 , 11462.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":11462.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398