کمترین: 
362.2
بیشترین: 
362.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
362.2
زمان: 
4/20 09:20
قیمت دینار عراق امروز 20 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 تیر 1397 , 362.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":362.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398