کمترین: 
11209.4
بیشترین: 
11209.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11209.4
زمان: 
4/20 09:20
قیمت ریال عمان امروز 20 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 تیر 1397 , 11209.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":11209.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398