کمترین: 
1184.1
بیشترین: 
1184.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1184.1
زمان: 
4/20 09:20
قیمت ریال قطر امروز 20 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 20 تیر 1397 , 1184.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":1184.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398