کمترین: 
1149.4
بیشترین: 
1149.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1149.4
زمان: 
4/20 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 20 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 20 تیر 1397 , 1149.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":1149.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398