کمترین: 
14240.9
بیشترین: 
14240.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14240.9
زمان: 
4/20 09:20
قیمت دینار کویت امروز 20 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 20 تیر 1397 , 14240.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":14240.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398