کمترین: 
536
بیشترین: 
536
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536
زمان: 
4/20 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 20 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 تیر 1397 , 536 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":536}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398