کمترین: 
492.3
بیشترین: 
492.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
492.3
زمان: 
4/20 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 20 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 تیر 1397 , 492.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":492.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398