کمترین: 
59.3
بیشترین: 
59.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.3
زمان: 
4/20 09:20
قیمت افغانی امروز 20 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 59.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":59.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398